Obowiązkowe szkolenie myśliwskie 25.08.2018

Hrubieszów dnia 30.07.2018r


KOŁO ŁOWIECKIE NR 14 „ROGACZ”

W HRUBIESZOWIE

ul. Komandora Krawczyka 19, 22-500 Hrubieszów

NIP 919-11-50-642, REGON 950157105

L.dz. O-22/18

Koledzy Myśliwi

KŁ nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie

/Wszyscy /

Zawiadomienie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 ZOPZŁ w Zamościu z dnia 10.11.2015 roku Zarząd koła informuje ,iż w dniu 25.08.2018r o godz.11.00 w Osadzie Myśliwskiej w Lipowcu odbędzie się obowiązkowe szkolenie myśliwskie dla wszystkich członków koła.

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zasad bezpieczeństwa i warunków przeprowadzania polowania indywidualnego oraz zbiorowego z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów mi. ustawy o broni i amunicji, ustawy prawo łowieckie i aktów wykonawczych tj. statutu PZŁ i regulamin polowań. Omówione zostaną również zasady współpracy z samorządem terytorialnym , instytucjami i organizacjami w zakresie promocji działalności koła i łowiectwa w Okręgu Zamojskim. Obecność kolegów obowiązkowa

Zgodnie z §4 w/w zarządzenia myśliwi nie przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa na polowaniu, nie uczestniczący w treningach strzeleckich i nie mający przystrzelanej broni, nie powinni uczestniczyć w polowaniach zbiorowych oraz uzyskiwać upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. ( zgodnie Rozporządzeniem Ministrwa Środowiska z dnia 23.03.2005r, § 8 pkt.2 oraz Załącznikiem do Uchwały NRŁ nr 42/2007 z dnia 4.09.2007 Rozdział II Szkolenia i Treningi Strzeleckie )

Bezpośrednio po odbytym szkoleniu o godz.13.00 organizujemy spotkanie integracyjne VIII Rodzinny Piknik Myśliwski z udziałem rodzin i sympatyków naszego koła. Zarząd podjął decyzję ,iż myśliwi ich żony oraz dzieci i wnuki uczestniczą w pikniku bezpłatnie. Zaproszeni goście ponoszą opłatę w kwocie 20 zł od osoby ( w zależności od ilości zgłoszonych osób ) należy potwierdzić telefonicznie lub SMS na nr telefonu Sekretarza tj.723-429-670 w terminie do 20.08.2018.

Nadto zarząd przesyła Kolegom Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie o obszarach dotyczących zwalczania ASF wraz z mapą oraz wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF celem ścisłego realizowania.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Wytyczne GIW w sprawie zasad bioasekuracji myśliwych_18_07_2018(kliknij aby czytać więcej)

Obszar objęty stanem najwyższego zagrożenia
Obszar objęty stanem najwyższego zagrożenia

Dodaj komentarz