Informacja od powiatowego Lekarza Weterynarii

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy lekarz weterynarii

w Hrubieszowie

Jacek Sak

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie przesyła informację o wyznaczonych nowych obszarach zwalczania ASF na terenie powiatu hrubieszowskiego w związku z ogłoszoną w dniu 30.07.2018 r. Decyzją Wykonawczą Komisji UE 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. L 192 z 30.07.2018) oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o najszersze jej rozpropagowanie wśród rolników. W myśl w/w decyzji na terenie powiatu hrubieszowskiego obowiązują następujące obszary.

 1. Obszar zagrożony(kolor niebieski)
  • gmina Horodło
  • gmina Uchanie
  • część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim.
 2. Obszar objęty ograniczeniami(kolor czerwony)
  • gmina Dołhobyczów,
  • gmina Mircze
  • część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę 74
 3. Obszar ochronny(kolor żółty)
  • gmina Trzeszczany
  • gmina Werbkowice

Poniżej mapa wyznaczonych obszarów

Dodaj komentarz