O nas

Pewnego dnia, a dokładnie 16 grudnia 1974 roku na bazie Koła Wojskowego nr 110 w Hrubieszowie powstało Koło Łowieckie nr 14 “Rogacz” w Hrubieszowie. Sześciu członków koła nr 110 a mianowicie:

Koło wojskowe

 1. Jan Ostański
 2. Wiesław Misiak
 3. Janusz Kaniuga
 4. Jan Dul
 5. Józef Kowalczyk
 6. Zdzisław Strupieniuk

podjęło inicjatywę utworzenia nowego koła na jednym z trzech obwodów o numerze obecnym 276. Główną przyczyną odłączenia się od koła nr 110 była chęć wyjścia grupy cywilów od wojskowych, oraz chęć wprowadzenia nowych zasad rozliczeń finansowych w systemie polowań. Grupa założycielska na pierwszym zebraniu wybrała Zarząd Koła w osobach:

 1. Zdzisław Strupieniuk – PrezesJan Ostański
 2. Janusz Kaniuga – Łowczy
 3. Wiesław Misiak – Sekretarz
 4. Jan Dul – Skarbnik

W roku 1975 do grupy inicjatywnej dołczyli koledzy Kondrak Jan, Mietek Szumarek, Józef Balicki ponadto przyjęto sześciu kandydatów na myśliwych tj. Jerzy Jasienkiewicz, Józef Kowalski, Marian Kłokow, Waldemar Misiak, Zbigniew Ostański, Antoni Sołowiej. W tym samym miesiącu 1975 roku Koło wydzierżawiło obwód łowiecki o powierzchni 7 845 hektarów w tym powierzchni leśnej 981 hektarów. Po upływie pierwszej kadencji na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli :

 1. Jan Ostański-Prezes
 2. Janusz Kaniuga-Łowczy
 3. Wiesław Misiak-Sekretarz
 4. Jan Dul-Skarbnik

Zmiana na funkcji sekretarza nastąpiła w roku 1977. Nowo wybranym sekretarzem został kol.Jerzy Jasienkiewicz, który tą społeczną funkcję pełni po dzień dzisiejszy. W miesiącu maju 1978 roku Walne Zebranie Członków Koła wybrało nowy Zarząd koła w skład którego weszli:

Na polowanie

 1. Józef Kowalczyk-Prezes
 2. Janusz Kaniuga-Łowczy
 3. Jerzy Jasienkiewicz-Sekretarz
 4. Jan Dul-Skarbnik

W takin składzie wybrany Zarząd zostaje wybierany przez następne Walne Zgromadzenia ze zmianami jedynie skarbnika koła i tak w ostatnim okresie funkcje te pełnił kol. Marian Walenty, Zbigniew Ostański, a aktualnie Adam Giza.

Pozostały skład Zarządu od 1978 roku do chwili obecnej pozostał niezmieniony. W ciągu dziesięcioletniej działalności koło powiększyło stan osobowy z ośmiu członków założycieli do 24 myśliwych w roku 1983 są to koledzy :Marek Agneża, Józef Balicki, Stefan Baran, Julian Cur, Jan Dul, Bogusław Gorgoń, Jerzy Jasienkiewicz, Janusz Kaniuga, Stefan Kazimierczuk, Józef Kowalczyk, Józef Kowalski , Henryk Konon, Jan Kondrak, Marian Kłokow, Marian Litwińczuk, Bolesław Mąkal, Waldemar Misiak, Wiesław Misiak, Antoni Sołowiej, Piotr Stolarczyk, Zbigniew Szkołut, Mieczysław Szumarek, Janusz Pasieka, Jerzy Wikło. W następnym roku 1984 do koła został przyjęty kolega Stanisław Czuba. Jak już wspomniano na otrzymanym wówczas obwodzie Nr.52 (obecnie 256) o powierzchni 7845 ha w kwietniu 1975 roku rozpoczęto gospodarkę łowiecką.

Obwód ten był słabo zagospodarowany, brak było urządzeń hodowlano-łowieckich i tak na całym obwodzie znajdowało się 8 paśników dla zwierzyny grubej, 10 podsypów dla bażantów, oraz 40 budek dla kuropatw. Stan zwierzyn szczególnie grubej był również nie zadawalający. Inwentaryzacja wykazała że na obwodzie bytowało 65 szt. saren, 2 dziki, zwierzyny drobnej było znacznie więcej. W związku z niskim stanem zwierzyny grubej jej pozyskanie również nie było wysokie w tak w 1975 odstrzelono 2 sarny i 4 dziki. Ponieważ powstaliśmy jako nowo utworzone koło na samym wstępie borykaliśmy się z trudnościami finansowymi, praktycznie gospodarkę rozpoczęto od zerowego stanu konta.Stąd też aby je zasilić dużo uwagi poświęcono odłowom żywych zajęcy i sprzedażą ich do Spółdzielni “Las”. W omówionym roku pozyskano 113 szt. żywych zajęcy co w zasadniczy sposób wpłynęło na polepszenie gospodarki hodowlano – łowieckiej W sezonie 1976/77 zatrudniono na pół etatu strażnika łowieckiego celem ochrony obwodu przed przypadkami kłusownictwa i stałego dostarczania paszy dla zwierząt w okresie zimowym. Ponadto w celu zwiększenia stanu ilościowe go bażantów w łowisku w roku 1977 wybudowano własną woliernię o powierzchni 100 m2, gdzie systematycznie co roku odchowywano bażanty.

Duże zaangażowanie Członków Koła jak i Zarządu dało efekt i po 8 latach dorobek Koła stał się widoczny zarówno po stronie zagospodarowania łowiska jak i uzyskania wyższych stanów zwierzyny. Marzeniem członków koła było posiadanie własnego domku myśliwskiego i wszystkie działania były ukierunkowane, aby urzeczywistnić ten cel, w końcu marzenie to urzeczywistniło się dzięki przychylności Naczelnika Miasta Hrubieszowa Stanisława Pawłosia. Koło otrzymało drewniany dom przeznaczony do rozbiórki. Dom po rozbiórce przetransportowano do łowiska i złożono go na terenie działki leśnej w lesie lipowieckim na działce leśnej Pana Bolesława Hawryluka z Turkowic, który wyraził zgodę na postawienie osady łowieckiej i przekazał nieodpłatnie teren pod osadę myśliwską. Budowę domku ukończono w roku 1978.

Grom

Składa sie on z trzech pomieszczeń: dużego pokoju z kominkiem, który spełnniał rolę sali spotkań koleżeńskich, pokoju gościnnego dla 5 myśliwych, oraz kuchni wyposażonej w palenisko węglowe. W 1982 roku został wybudowany murowany, podpiwniczony budynek gospodarczy. Na strychu jest magazyn siana w którym można zmieścić ok 5 ton siana W piewnicy tego budynku jest magazyn pasz treściwych na ok. 20 ton. Natomiast parter podzielono na dwie części w jednym jest magazyn paszy treściwej na ok 20 ton, a drugie pomieszczenie jest przeznaczone na opał do kominka i kuchni węglowej. Największy problem sprawiał brak prądu elektrycznego, dlatego w następnym roku postawiliśmy budynek agregatorownii.

Tak jak wcześniej było wspomniane Koło rozpoczęło działalność nie posiadając żadnych środków finansowych , praktycznie nie posiadając również majątku trwałego.Obecnie na stanie konta obrotowego Koła znajduje się wystarczająca ilość Prodków finansowych, które pozwalają na prawidłową gospodarkę łowiecką. Na ten wynikowy “cud” złożyło się ogromne społeczne zaangażowanie Członków Koła, oraz Zarządu, nasze osiągnięcia zostały zauważone przez Wojewódzką Radę Łowiecką i Zarząd PZŁ w Zamościu, czego dowodem było przyznanie kołu nowego obwodu łowieckiego położonego w miejscowościach Hulcze, Liwcze, Chłopiatyn, Dłużniów. Obwód pozyskany o numerze 319, którego powierzchni 6140 ha znajdujący się przy granicy zastaliśmy jako słabo zagospodarowany z mocno przetrzebioną zwierzyną.

Stara wieś

Niemniej jednak w dość krótkim czasie Koło doprowadziło ten obwód, w naszej ocenie , do kwitnącego stanu. Dużo w tym zasługi naszych kolegów zamieszkujących w tym obwodzie bądź tam pracujących, którzy żyją jego problemami i potrzebami. Są to koledzy :Janusz Kaniuga, gospodarz terenu Kazimierz Wielosz, Jan Ciemięga, Andrzej Gromulski. W roku 2005 mieliśmy okazję podsumowania, całego okresu działalności naszego koła, ponieważ w tym właśnie roku uroczyście obchodziliśmy 30 rocznicę powstania Koła. Całość uroczystości została zorganizowana w osadzie myśliwskiej w Lipowcu.Aby podzielić się naszą radością, oraz pochwalić się osiągnięciami zostali zaproszeni przedstawiciele władz okręgowych PZŁ z Zamościa, władz administracyjnych gmin na terenie których położone są nasze obwody, Zarządy współgraniczących z nami kół wraz z osobami towarzyszącymi, oraz członkowie koła wraz z żonami. Na samym początku odbyła się msza, którą poprowadził kapelan myśliwych ksiądz Bronisław Bucki po mszy zagaił Prezes koła Józef Kowalczyk, który przywitał zaproszonych gości, w skrócie przypomniał genezę powstania koła, jego historię, osiągnięcia członków koła, oraz to co jeszcze zamierzamy osiągnąć. Następnie udekorowano najbardziej zaangażowanych w sprawy koła kolegów odznaczeniami PZŁ. Po tej uroczystej części oficjalnej ogół uczestników przeszedł do sali w domku, gdzie przy zastawinych stołach wszyscy wspólnie się raczyli jadłem, a na tańce wychodzono do obok postawionego namiotu w którym bez przerwy grała orkiestra. Wszyscy nad ranem solennie sobie przyrzekali, że za pięć lat znów się spotkamy na 35-leciu.

grupa

Dukt

Koło w roku 2008 mając na względzie

polepszenie drogi dojazdowej do łowisk własnym sumptem i

z środków finansowych koła wyremontowało drogę leśną tak zwany

“dukt” co znacznie skróciło dowóz karmy do paśników, również ludzie korzystający z duktu leśnego byli zadowoleni, że nie muszą wyciągać ciągników z bagna

W rok 2009 do grona myśliwych dołączyli nowi członkowie koła, którzy po odbyciu stażu, zdali egzamin, są to koledzy Jakóbiak Marek Sokołowski Grzegorz

4 sierpnia 2009 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów wieloletni prezes koła Józef Kowalczyk w dniu 17.10 2009.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków koła uzupełniło skład Zarządu o dwie osoby:Zarząd

Ozimek Marian – Prezes

Kaniuga Janusz – Łowczy

Wielosz Kazimierz – Podłowczy

Jasienkiewicz Jerzy – Sekretarz

Giza Adam – Skarbnik

Od lewej Giza Adam, Wielosz Kazimierz, Jasienkiewicz Jerzy, Kaniuga Janusz, Ozimek Marian

W maju 2010 roku zmieniony został skład Zarządu w związku z rezygnacją kolegi Jasienkiwicza Jurka z funkcji sekretarza koła, na jego miejsce w głosowaniu został wybrany kolega Szumarek Tomasz.

W 2010 roku do koła dołączyli koledzy Moravec Lumir i Jaroslav Holoubec myśliwi z Czech , oraz kolega Krzyżanowski Janusz miło nam, że przystąpili do naszego grona.

W dniu 21 lipca 2010 roku w Warszawie w Gmachu Senatu R. P. i siedzibie Redakcji ” Braci Łowieckiej ” odbyła się uroczystość Dyplom kwieloszwręczenia dyplomu “Lisiarza Roku” oraz nagród tj: broni myśliwskiej sztucera Kal. 2123 CZ 527 Varming, kordelasa i medalu naszemu koledze Kazimierzowi Wieloszowi, który wynikiem odstrzelania 120 lisów (3 sztuki na polowaniach zbiorowych ) zwyciężyl w sezonie 2009/2010 w ogólnokrajowym konkursie “Lisowi Stop” ogłoszonym corocznie przez Redakcje “Braci Łowieckiej”. Główna nagrodę sztucer ufundował Pan Roman Tolczyk właściciel firmy “Hubertus” z Białegostoku, zaś pozłacany z imiennym grawerunkiem kordelas wykonał i wręczył Pan Antoni E. Jankowski właściciel firmy “Antia” z Łodzi. Kolegę Kazimierza Wielosza, Redaktora Naczelnego “Braci Łowieckiej” Kol. Bogdana Złotorzyńkiego, fundatorów nagród oraz Prezesa naszego kola Kol. Mariana Ozimka przyjął w gmachu Senatu R. P. Pan Stanislaw Gorczyca Sekretarz Senatu. W czasie milej uroczystości Pan Senator i Redaktor Naczelny wręczyli zwycięzcy pamiątkowe nagrody: dyplom, medal i kordelas. Po złożeniu gratulacji przy kawie i ciastkach odbyło sie spotkanie na którym rozmawiano o problemach łowiectwa, ochronie środowiska i gospodarce łowieckiej w naszym kole. Po uroczystości w Senacie kol. K. Wielosz i M. Ozimek spotkali sie z Dyrektorem Spraw Obronnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Plk. Mieczysławem Mosakowskim od którego “Lisiarz Roku” również otrzymał gorące gratulacje. W czasie milej uroczystości Pan Senator i Redaktor Naczelny wręczyli zwycięzcy pamiątkowe nagrody: dyplom, medal i kordelas. Po zlożeniu gratulacji przy kawie i ciastkach odbyło się spotkanie na którym rozmawiano o problemach łowiectwa, ochronie środowiska i gospodarce łowieckiej w naszym kole. Po uroczystości w Senacie kol. K. Wielosz i M. Ozimek spotkali się z Dyrektorem Spraw Obronnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Płk. Mieczysławem Mosakowskim od którego “Lisiarz Roku” również otrzymał gorące gratulacje.

Nagrody 2010 Lisiarz Roku

W dniu 27 listopada 2010 roku w Mirczu odbyła się uroczystość z okazji 35 lecia istnienia naszego kola. Cześć oficjalna została poprzedzona msza święta za dusze zmarłych kolegów, byłych członków Kola odprawiona w kościele parafialnym w Mirczu. Nabożeństwo odprawił ksiądz Mieczysław Filip. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1730 w zajeździe u Pana Jana Romaszki w Mirczu. Otworzył je Prezes Zarządu kola kolega Marian Ozimek witając kolegów Myśliwych i ich Małżonki, oraz zaproszonych gości w osobach:

 1. Prezesa Rady Okręgowej PZŁ w Zamościu kolegę Mirosława Kaleniuka.
 2. Przewodniczącego Zarządu Okręgu PZŁ w Zamościu kolegę Henryka Studnickiego.
 3. Starostę Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwe.
 4. Wójta Gminy Mircze Pana Lecha Szopińkiego.
 5. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie Pana ppłk Franciszka Tymbla.
 6. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kryłowie Pana kpt. Marka Wrony.
 7. Nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze kolegę Antoniego Michalczuka.

Prezes Marian Ozimek powitał także przedstawicieli Policji, Prezesów kół łowieckich- kol. Jerzego Tyrke z kola Nr.110 “Orlik” i kol. Andrzeja Waska z kola Nr. 71 “Cyranka”, oraz małżonki zmarłych kolegów. Po otwarciu uroczystości glos zabrał Przewodniczący Zarządu Okręgu z Zamościa kol. Henryk Studnicki, który odczytał komunikat o przyznanych kolegom medalach “Zasługi Łowieckich” i odznaczeniach “Zasłużony dla Łowiectwa na Lubelszczyźnie” i “Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny”
Medal Brązowy Zasługi Łowieckiej otrzymał kol. Zbigniew Ostański
Odznaczenie Zasłużony dla Łowiectwa Lubelskiego kol. Jerzy Jasienkiewicz

Odznaczenia Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie przyznano:
– Złota: kol. Kazimierz Wielosz
– Srebrna: kol. Robert Kaniuga, Witold Banach
– Brązowa: kol. Jan Ciemięga, Sławomir Panasiewicz, Tomek Szumarek, Czesław Musiał

Medale i odznaczenia wręczali Prezes Rady Okręgowej i Przewodniczący Zarządu Okręgu PZŁ w Zamościu w asyście Sekretarza Zarządu kolegi. Jerzego Tyrki, Członka Rady Okręgowej kol. Janusza Kaniugi i Prezesa Zarządu Kola kol. Mariana Ozimka . Łowczy okręgowy wręczył także pamiątkową statuetkę z brązu koledze Kazimierzowi Wieloszowi za zwycięstwo w Konkursie Redakcji “Brać Łowiecka” pt. “Lisowi stop” sezonie 2009/2010.

Następnie dwóch kolegów nowo wstępujących Marek Mielniczuk i Jarosław Pielak złożyli uroczyste ślubowanie myśliwskie, które przyjął łowczy okręgowy. Wyręczono także medale za modelowe trofea rogaczy pozyskane w naszym obwodzie przez myśliwych z Czech członków naszego Koła, srebro – Lumir Moravec, brąz – Jaroslav Holoubec. Następnie goście przekazali na ręce Prezesa Zarządu listy gratulacyjne i prezenty. W kolejnym punkcie spotkania Prezes Marian Ozimek opowiedział historię Koła i problemy dnia dzisiejszego z satysfakcja podkreślając dorobek Koła w zagospodarowaniu obwodów i w życiu społeczności myśliwskiej na Zamojszczyźnie.
Wspomniał założycieli Kola, a wsród nich kolegę Janusza Kaniugę, który funkcje łowczego pełni od początku przez 35 lat. Wymienił kolegów pracujących w kolejnych Zarządach, z podkreśleniem roli wieloletniego Prezesa Zarządu sp. Józefa Kowalczyka. Po wystąpieniu prezesa, sygnałem “posiłek” rozpoczęła sie piękna biesiada, która przy muzyce zespołu Franka Silnickiego, gwarze i daniach myśliwskiej kuchni trwała do świtu.

Fotorelacja 35-cio lecie Koła
« 1 z 2 »

 

Do naszego koła przystąpiło dwóch nowych członków koledzy Marek Mielniczuk i Jarosław Pielak.

WZC 2011WZC koła w dniu 12.06.2011 roku dokonało zmiany w składzie Zarządu wybierając jednogłośnie na funkcję sekretarza kolegę Mariusza Żeczkiewicza co wynikało z wcześniej złożonej rezygnacji z tej funkcji przez kolegę Tomasza Szumarka. Przyjęto na członka macierzystego naszego wychowanka i byłego stażystę kolegę Mirka Barana, oraz kolegę Marka Iwanickiego dotychczas niestowarzyszonego. W dniu 21.08.2011 r. w osadzie myśliwskiej w Lipowcu, odbyło się szkolenie kolegów myśliwych a po nim, kolo zorganizowało ” I Myśliwski Piknik Rodzinny”, na którym odbył się konkurs dla dzieci miedzy innymi. rozpoznawania tropów i zwierzyny z tablic poglądowych znajdujących się w domku, komunikat z przebiegu pikniku będzie w Myśliwcu Kresowym. Podczas pikniku, świętowano 70 urodziny łowczego naszego koła Janusza Kaniugi, któremu oprócz życzeń (do których przyłączają się wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu samych sukcesów na niwie łowieckiej) z tej okazji wręczono okolicznościowe upominki. Zarząd Okręgu dostrzega, ze taka inicjatywa jest inspirująca i w pełni potrzebna co potwierdził swoja obecnością Przewodniczący Henryk Studnicki.

W dniu 26.08.2012 w Osadzie Myśliwskiej Kola w Lipowcu odbyło się nadzwyczajne walne Zgromadzenie członków Kola i szkolenie myśliwych. Po zakończonym szkoleniu myśliwych rozpoczął się II Piknik Rodzinny z udzialem zon myśliwych, przyjaciół dzieci wnuków oraz zaproszonych gości. Gośćmi pikniku byli miedzy innymi Eurodeputowany Ziemi Lubelskiej Pan Arkadiusz Bratkowski wraz z małżonką, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu Kol Mirosław Kalemiuk z małżonką, Kierownik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Hrubieszowskiego Pan Tadeusz Bodak, właściciele gruntów rolnych współpracujących z Kołem z Gospodarstwa Rolnego Hulcze pan Bojar Krzysztof z małżonką i z Gospodarstwa Rolnego Liwcze Pan Leopold Sawicki. Obsługę gastronomiczną zapewnił Dom Weselny pana Jana Romaszko z Mircza, a smakowitego pieczonego dzika przygotowali Zofia i Mieczysław Szumarkowie. Piknik rodzinny 2012Dużym popytem cieszyły się nalewki Jubilata czyli Prezesa Koła Mariana Ozimka, który w tym dniu obchodził 70 urodziny. Z tej okazji otrzymał listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana i Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy. Listy wręczyl mu Tadeusz Bodak. Jubilat otrzymał także gratulacje i życzenia od Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Mirosława Kalemiuka , Redaktora Naczelnego “Myśliwca Kresowego” Kol. Janusza Sieka, kolegów myśliwych z Koła “Rogacz” rodziny i przyjaciół. W trakcie pikniku został zorganizowany dla dzieci konkurs z wiedzy przyrodniczej i łowieckiej a uczestnicy wynagrodzeni słodyczami. Zorganizowano także zawody strzeleckie z wiatrówki przygotował kolega z Czech Lumir Morawiec z Karwiny dla mężczyzn, kobiet i młodziezy. Nagrodami były 3 medale pamiątkowe z kolekcji Prezesa Koła. Uczestnicy pikniku przy dobrej pogodzie, znakomitych potrawach podlewanymi wyśmienitymi nalewkami, muzyce i śpiewie biesiadowali do samego wieczora. Wszyscy z radością oczekiwali udziału w przyszłorocznym pikniku, a wiec do zobaczenia w jeszcze większym gronie za rok.

II piknik rodzinny 2012

A w roku 2012 dołączyli do nas Koledzy Sławomir Umer i Stanisław Kupiec, którzy ukończyli staż i zdali egzamin. W 2012 roku nasze Koło przystąpiło do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i rozpoczęło współprace z Zespołem Szkół w Hulczu. W dniu 19 stycznia 2013 roku z inicjatywy Prezesa Koła “Rogacz” i przy udziale Prezesów Kół Hrubieszowskich “Łosia”, “Orlika”, “Szaraka”, “Bażanta” i Tomaszowskiego “Sokoła” zorganizowany został I Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski w Domu Weselnym “Jaśko” w Mirczu z którego dochód w kwocie ponad 9000 zł przekazano pogorzelcom rodzinie Wochów z Radostowa.

W dniu 8 lutego 2014 roku w domu weselnym Jaśko w Mirczu bawiło się ok 150 gości na II Kresowym Charytatywnym Balu Myśliwskim. Zebrano około 10 000 zł które przekazano na chore dzieci z pow. hrubieszowskiego i tomaszowskiego .Bal zorganizowały koła łowieckie: “Orli” “Łoś” “Cichy Bór” “Szarak” “Bażant” “Rogacz” “Sokół” “Cyranka” pod patronatem starosty hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy i przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Henryka Studzińskiego. Wśród gości znaleźli się wójtowie Mircza Lech Szupiński i Krynic Janusz Bałabuch, zastępca burmistrza Tomaszowa Lubelskiego Tadeusz Wagner, myśliwi leśnicy i ich przyjaciele. Aukcję przekazanych przedmiotów przeprowadziły przedstawicielki stowarzyszenia “Aktywni”. Wystąpili sygnaliści myśliwscy z ZSL w Biłgoraju i Zespół Artystyczny “Fermata” z Telatyna. Dostaliśmy od Kol. Janusza Sieka kilka zdjęć z II Kresowego Charytatywnego Balu Myśliwskiego i umieściliśmy je w II Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

LINK Galeria II Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

Zima 2014 roku dała o sobie znać. Niska temperatura, duże opady śniegu. Aby pomóc zwierzynie przetrwać ten trudny okres , została zorganizowana akcja dokarmiania zwierzyny w lesie Tuczapskim. W rozwózce paszy Uczestniczyli Mieczysław Szumarek, Sławomir Umer i Zbigniew Ostański. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, wiał silny wiatr który potęgował odczucie chłodu. Całość działań zakończyła się sukcesem. Następna rozwózka karmy została zaplanowana pod koniec tygodnia.
Warunki pogodowe dopiero 02.02.2014 pozwoliły na rozwózkę karmy do pozostałych części obwodu. W dokarmianiu uczestniczyli koledzy: Umer Sławomir, Cybulski Jarosław, Giza Adam, Ostański Zbigniew, Szumarek Mieczysław, Szumarek Tomasz wraz z synem Michałem i Łuczak Waldemar. We wtorek 3 lutego zakończono dokarmianie zwierzyny w całym obwodzie, dostarczono karmę do Turkowic i Wronowic. Uczestniczyli w niej kolega Banach Witold i Zbigniew Ostański.

W dniu 31 maja 2014 roku odbyliśmy coroczne Walne Zebranie Członków Koła, w którym uczestniczyło 33 myśliwych i 2 stażystów. Na początku zebrania Prezes Marian Ozimek poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim okresie członków koła Dominika Wojtacha (honorowy członek), Teresy Ozimek i Pawła Ciemięgi.
Przystępując do realizacji porządku obrad, Prezes na podstawie listy obecności stwierdził ich prawomocność i zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza tj. kolegów Grzegorza Sokołowskiego i Sławomira Umer. Wyżej wymienieni zostali wybrani jednogłośnie. Zarówno w sprawozdaniu zarządu i komisji rewizyjnej, także w dyskusji dokonano aktualnej oceny gospodarce łowieckiej i finansach koła. Szczególną uwagę zwrócono na stratę bilansową w kwocie 19706 zł, która wynikała z wysokich bo aż 15000 zł wypłat za szkody, zakup urządzeń i środków odstraszających dziki w kwocie 8454 zł, a także z bardzo niskich cen skupu a zwłaszcza dzików (prawdopodobnie w wyniku zmowy cenowej). Na ujemny wynik finansowy miało także wpływ ograniczenie polowań na okres prawie pół roku w/z z wystąpieniem wścieklizny lisów na obydwu obwodach, prawie w całości na obwodzie 319 i w ponad połowie na obwodzie 276. W dalszej części obrad WZC udzieliło jednogłośnie absolutorium poszczególnym członkom zarządu i zatwierdziło projekt budżetu koła na rok 2014/2015.

W projekcie budżetu zaplanowano stratę bilansową w kwocie 6700 zł co wynika ze wzrostu wysokości tenuty dzierżawnej w/z z budową strzelnicy myśliwskiej. Zebrani omówili również założenia organizacyjne jubileuszu 40 – lecia koła planowane na jesień 2014 roku. W punkcie wolne wnioski Prezes odczytał List- prośbę Kolegi Zdzisława Zalewy wieloletniego członka koła o skreślenie go z listy członków koła, zawierający także podziękowanie dla zarządu i kolegów myśliwych za wieloletnią życzliwą współpracę. Treść listu i Kolegi Zdzisława Zalewy w kole zostały przyjęte i ocenione gorącymi brawami zebranych. Po zakończonym WZC odbył się IV Rodzinny Piknik Myśliwski, który ze względu na pogodę przeniesiony został do domku myśliwskiego. Wśród gości byli między innymi Eurodeputowany Pan Arkadiusz Bratkowski. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Kolega Henryk Studnicki, prof. dr hab. Jan Jachymek, nasze żony, dzieci i przyjaciele myśliwych. Przed rozpoczęciem biesiady Prezes Marian Ozimek wręczył naszym sympatykom odznaki 90 – lecia PZŁ Panu A. Bratkowskiemu, prof. dr hab. Janowi Jachymek, paniom Janinie Kaniudze i Zofii Szumarek. Mimo złej pogody odbył się konkurs strzelecki z wiatrówki, a zwycięzcy tradycyjnie otrzymali medale z kolekcji Prezesa koła. Biesiada przy kominku, pieczonym dziku przygotowanym przez kolegów Aleksandrę i Marka Kopeć, grochówce Witolda Żołnierczyka, bigosie Marii i Jerzego Jakubiaków oraz akordeonie Prezesa w znakomitej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych o czym świadczy kilka załączonych.

WZC 2013
Jubileuszu 40 – lecia Koła

Jubileusz czterdziestolecia istnienia, Koło Łowieckie nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie obchodziło uroczyście 22 listopada 2014 roku. Jubileusz rozpoczęła msza święta koncelebrowana za zmarłych członków koła w kościele garnizonowym w Hrubieszowie przez księdza prałata Bronisława Buckiego i księdza prałata ppłk Andrzeja Puzona, który w wygłoszonym kazaniu docenił pracę myśliwych na rzecz ochrony polskiej przyrody. W Zajeździe “„U Chłopa”” w Hrubieszowie na osiedlu Lipice odbyła się część oficjalna i bal myśliwski. Wśród zaproszonych i przywitanych goście byli: Mirosław Kaleniuk – prezes ORŁ, Henryk Studnicki – łowczy okręgowy, kapelan ks. prałat Bronisław Bucki, gen. bryg. Ryszard Jabłoński – były dowódca I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, naczelnik Wydziału Rolnictwa Starostwa Hrubieszowskiego-Tadeusz Bodak, nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze-Antoni Michalczuk, dyrektor Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie-Zofia Laskowska, notariusz z Hrubieszowa-Stanisław Mielniczuk, Lech Szopiński-były wójt Mircza, Janusz Siek i Liliana Keller-redaktorzy „Myśliwca Kresowego”, Zenon Kukułowicz – długoletni instruktor ZO PZŁ w Zamościu. Sąsiadujące koła łowieckie reprezentowali: „Orlika” w Hrubieszowie prezes Jerzy Tyrka, „Cyrankę” w Tomaszowie Lubelskim prezes Andrzej Wosiek i łowczy Wiesław Golemba, „Cichy Bór” w Modryńcu prezes Lucjan Grabarczuk i łowczy Tadeusz Marzec, „Szaraka” w Strzyżowie prezes Zbigniew Pączkowski i łowczy Tadeusz Lenard, „Sokoła” w Tomaszowie Lubelskim prezes Stanisław Wójcik i łowczy Witold Chwedun, „Łosia” w Dołhobyczowie skarbnik Waldemar Wiśniewski i wicełowczy Krzysztof Mazur, „Lisa” w Tomaszowie Lubelskim przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Mirosław Karawański i „Basiora” w Jarosławcu łowczy Ryszard Kotowski. Po powitaniu gości i myśliwych, prezes koła Marian Ozimek przedstawił bogatą historię koła, które powstało w grudniu 1974 roku i wydzieliło się z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie. Założycielami koła byli: Jan Ostański, Wiesław Misiak, Janusz Józef Kaniuga, Jan Dul, Mieczysław Szumarek i Zdzisław Strupieniuk.

40 lecie Koła Grupowe

W dalszej części uroczystości jubileuszowej prezes ORŁ Mirosław Kaleniuk i łowczy okręgowy Henryk Studnicki odznaczyli medalami krajowymi i odznakami okręgowymi, koło i myśliwych koła „Rogacz”: Ponadto Mieczysław Szumarek otrzymał medal „Król Polowania” i statuetkę za największą ilość trofeów medalowych uzyskanych w 40-leciu koła. Ślubowanie myśliwskie Kamila Błaszczuka, Piotra Jarczaka i Waldemara Łuczaka. przyjął Mirosław Kaleniuk w asyście Mariana Ozimka, który pasował fryców kordelasem. Następnie zaproszeni goście wręczyli jubilatom okolicznościowe prezenty oraz gratulowali dotychczasowego dorobku hodowlano-organizacyjnego. Łowczy okręgowy Henryk Studnicki wskazał na bardzo dobrą atmosferę i koleżeństwo w kole, na dorobek organizacyjny: pierwszy domek myśliwski w okręgu, organizację pikników rodzinnych oraz charytatywnych balów myśliwskich. Bardzo sympatycznych zachowań wobec uczestników spotkania jubileuszowego było wiele. Wszystkie panie przy powitaniu otrzymały czerwone róże od przedstawicieli zarządu koła oraz laurki z wierszem prezesa Mariana Ozimka. Goście na pamiątkowych pocztówkach otrzymali podziękowania i życzenia od zarządu oraz noże myśliwskie z jubileuszowym grawerunkiem. Jubileuszowy wiersz „Twój Myśliwy” dla naszych kochanych pań recytował prezes koła Marian Ozimek:

Wstaje w ciemności cichutko
Po drodze będzie jadł śniadanie
Dba by wiatr drzwiami nie trzasnął
By Cię nie zbudzić Kochanie
Wraca zmęczony wieczorem
Synek co czekał już zasnął
I opowiada przygodę
Jaką miał w lesie o brzasku
Rzadko bo zakaz
Lecz czasem z ust jego zapachnie wódka
To wspomnij słowa czardasza
No i pocałuj Malutka
Gdy znowu zjawi się późno
Nie patrz na niego ze złością
Pamiętaj! Ty jesteś Pierwszą
A knieja drugą Miłością

Przy smakowitym jadle, nalewkach, bardzo udana zabawa myśliwska trwała do godziny piątej rano, do czasu zakończenia występu zespołu muzycznego. Zadowoleni, najedzeni i wytańczeni powróciliśmy do domów. Do galerii 40-lecie koła “Rogacz”

Tekst i zdjęcia Liliana Keller i Janusz Siek

Polowanie Wigilijne w dniu 21 grudnia 2014 rozpoczęło się przy osadzie w Lipowcu odegranym sygnałem “Zbiórka myśliwych” . Samo polowanie przy całkiem dobrej pogodzie było raczej symboliczne, zwierzyna była widziana w każdym miocie ale uchodziła nie strzelana. Mogła później w paśniku spożyć pozostawiony opłatek. Po zakończonych pędzeniach po odegraniu przez Prezesa M Ozimka sygnału “Koniec polowania” i “Posiłek” w domku myśliwskim przy choince i iskrzącym kominku połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Wśród wigilijnych potraw spożywano m.in. znakomicie przygotowanego karpia dostarczonego z własnych stawów przez kolegę Andrzeja Gromulskiego. Także uroczyście w dniu 11.01.2014 zakończono sezon polowań zbiorowych na dziki. Na zbiórce przed osadą w Lipowcu prezes M. Ozimek powitał sygnałem “Zbiórka myśliwych” i serdecznymi słowami myśliwych koła, gości i naganiaczy. W kilku miotach spotykano dziki, sarny, łosie i lisy ale ostateczny wynik był skromny jeden dzik i jeden lis na rozkładzie, którym prezes odegrał sygnały, odegrał także sygnał na “Cześć króla polowania” którym został kolega Jarosław Cybulski. Łowczy Janusz Kaniuga królowi polowania wręczył medal. Wręczył także jednemu z gości koledze Pawłowi Perychowi z Karwiny znaczek 90 lecia PZŁ. Sygnałem “Posiłek” prezes M. Ozimek zaprosił wszystkich na poczęstunek, na którym szczególnie smakował dzik przygotowany przez Aleksandrę i Marka Kopeć, którzy byli gośćmi polowania.
Więcej zdjęć Polowanie wigilijne 2014

W dniu 7 lutego 2015 roku w Domu Weselnym “Jaśko” w Mirczu odbył się III Kresowy Charytatywny Bal Myśliwskizorganizowany przez komitet organizacyjny składający się z prezesów ośmiu kół łowieckich okręgu zamojskiego kolegów:

 1. Lucjana Grabarczuka- k.ł. nr 42 “Cichy Bór”
 2. Romana Maluty – k.ł. nr 41 “Łoś”
 3. Zbigniewa Pączkowskiego -k.ł. nr 40 “Szarak”
 4. Jana Stanisławczuka – kł. nr 43 “Bażant”
 5. Jerzego Tyrkę- k.ł. nr 110 “Orlik”
 6. Stanisława Wójcika- k.ł. nr 65 “Sokół”
 7. Andrzeja Wośka- k.ł. nr 71 “Cyranka”
 8. Mariana Ozimka- k.ł. nr 14 “Rogacz”

Tak jak w latach ubiegłych patronat honorowy nad balem sprawowali; Pan Józef Kuropatwa – Starosta hrubieszowski i kolega Henryk Studnicki – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu. Patronami medialnymi przedsięwzięcia był “Tygodnik Zamojski” i “Myśliwiec Kresowy” . Szczegółowe problemy logistyczne związane z przygotowaniem imprezy rozwiązywał zespół roboczy w składzie: Adam Giza i Mariusz Zeczkiewicz ( k.ł. “Rogacz”) , Tadeusz Wagner – k.ł. “Sokół” , Piotr Kopera – k.ł. “Łoś” , Jan Romaszko – (k.ł. “Bażant”), Aneta Środa (Stowarzyszenie Aktywni z Przewodowa) i Marian Ozimek -Przewodniczący komitetu organizacyjnego). Na apel komitetu organizacyjnego oprócz w/w kół, które przekazały dziczyznę na potrawy menu zostało wzbogacone gulaszem z jelenia ufundowany przez Sp. z. o.o. “KANWIL” z Dębicy skupującą dziczyznę na naszym terenie i dzikiem pieczonym przez kolegę Michała Wierzchowskiego ( k.ł. “Cyranka”) a przygotowanym przez Aleksandrę i Marka Kopeć (k.ł. “Szarak”). Liczne instytucje, koła łowieckie, myśliwi oraz inne osoby prywatne przekazały organizatorom wiele darów rzeczowych, które w trakcie balu zostały wystawione na aukcję. Byli to m.in.: Starostowie hrubieszowski i tomaszowski – Panowie Józef Kuropatwa i Jan Kowalczyk, Burmistrzowie Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski, miasta Łaszczowa -Cezary Girgiel, miasta Tyszowce – Mariusz Zając, Wójtowie Gmin: Mircze – Marta Małyszek, Dołhobyczowa- Grzegorz Drewnik, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Mircze – Antoni Michalczuk, Tomaszowa Lub. – Antoni Rzeźnik, Firma ,,MAKAMA,, Korzeniowscy z Opola, Prezes Rady Okręgowej i Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu koledzy Mirosław Kaleniuk i Henryk Studnicki.
Bal rozpoczął się powitaniem gości sygnałem myśliwskim “Zbiórka myśliwych” odegranym przez kol. Mariana Ozimka, który następnie w kilku zdaniach podkreślił znaczenie tego myśliwskiego charytatywnego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności i w imieniu komitetu organizacyjnego balu powitał patronów honorowych i wszystkich gości. Następnie głos zabrał Starosta hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, który podziękował organizatorom i braci myśliwskiej za zorganizowanie już trzeciego balu i za wzorową działalność kół łowieckich na terenie powiatu. Również kolega Henryk Studnicki serdecznie podziękował organizatorom i gościom balu za zbiórkę środków na pomoc potrzebującym dzieciom i poinformował zebranych, że myśliwski bal charytatywny został wpisany w kalendarz cyklicznych imprez propagujących łowiectwo organizowanych przez Zarząd Okręgowy w Zamościu. Kolega Marian Ozimek dziękując obecnym na balu, którym wręczono pamiątkowe znaczki wybite z okazji 90-lecia powstania PZŁ, a byli to: Pan Starosta Józef Kuropatwa, Pan Stanisław Mielniuczuk ( Sędzia, Notariusz z Hrubieszowa) , Pan Mirosław Sobczuk (dyrektor Zespołu Szkół w Hulczu), Pani Aneta Środa ( Stowarzyszenie ,,Aktywni,, z Przewodowa) i Pan Robert Kopera ( Rolnik, Przedsiębiorca z Dołhobyczowa). Bal rozpoczęto walcem z filmu “Noce i Dnie” a do tańca jako pierwsi ruszyli patroni honorowi z małżonkami. Wielka atrakcja balu był występ Zespołu solistów Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, ten trwający około godziny przepiękny, o bardzo wysokim poziomie artystycznym koncert został przez uczestników balu nagrodzony gromkimi oklaskami na stojąco, a przez organizatorów pięknym koszem czerwonych róż. W dalszej części balu odbyła się aukcja darów, która sprawnie i dużym wdziękiem prowadzili kolega Tadeusz Wagner, Pani Aneta Środa i Pani Mariola Rzyp.
Po zakończeniu aukcji i spożyciu smakowitych dań goście chętnie odwiedzali stół myśliwski z wyrobami z dziczyzny, nalewkami organizatorów i wielką atrakcją – Zestawem biesiadnym “Bagienne Opary” na którym dominował “Syrop Selekcjonera – Ryk Jelenia” . W znakomitej atmosferze myśliwi i ich goście przy muzyce zespołu “Styl” z Hrubieszowa bawili się aż do świtu. Wielką radością organizatorów był nie tylko nastrój balu, koncert solistów i liczny udział bo 140 gości, ale końcowe rozliczenie biletów i aukcji gdy okazało się że na pomoc chorym i biednym dzieciom będzie można przekazać 9 028 zł. Warto zaznaczyć , że łącznie z dwoma poprzednimi balami myśliwi zamojszczyzny poprzez Stowarzyszenie “Aktywni” przekazali potrzebującym dzieciom prawie 30 tysięcy zł. Komitet organizacyjny z całego serca dziękuje Darczyńcom i Uczestnikom balu. Do zobaczenia za rok, a teraz III Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

Koło Łowieckie nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie podlega pod Zarząd Okręgowy w Zamościu. Obszar jakim zarządza Koło to obwody nr 262 Lipowiec oraz 303 Dołhobyczów.

Jesse Davis Authentic Jersey