Pierwsza pomoc na polowaniach

Utrata przytomności

Utrata przytomności – to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Przyczyny:

 • urazy – zwykle urazy głowy
 • wstrząs
 • padaczka, udar mózgu i inne choroby układu nerwowego
 • choroby metaboliczne – cukrzyca
 • choroby układu krążenia – zawał serca, nagłe zatrzymanie krążenia
 • choroby układu oddechowego – ostra niewydolność oddechowa
 • substancje chemiczne – alkohol, leki, jady zwierzęce
 • zadławienie, przegrzanie, hipotermia, utopienie, reakcja uczuleniowa, porażenie prądem elektrycznym
 • i inne związane z wpływem środowiska

Postępowanie – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

 1. Upewnij się, czy poszkodowani i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.
 2. Delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: „Czy wszystko w porządku?”
 3. Jeżeli reaguje dowiedz się o stanie poszkodowanego jak najwięcej i w razie potrzeby zawołaj pomoc.
 4. Jeżeli nie reaguje:
  • Głośno zawołaj pomoc.
  • Odwróć poszkodowanego na plecy i udrożnij drogi oddechowe odginając głowę i unosząc żuchwę.
  • Oceniając ruchy klatki, wyczuwając oddech na policzku i słuchając sprawdź czy poszkodowany oddycha.
  • Jeśli oddech jest prawidłowy ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wezwij pomoc, regularnie oceniaj oddech.
  • Jeśli oddech jest nieprawidłowy:
   1. Wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam zostaw poszkodowanego i sam zawołaj pogotowie.
   2. Rozpocznij uciskanie na środku klatki piersiowej z częstością 100/min.
   3. Po 30 uciśnięciach udrożnij drogi oddechowe i wykonaj 2 oddechy ratownicze.
   4. Powtarzaj sekwencję 30 uciśnięć i 2 oddechów do czasu gdy:
    • Przybędą służby medyczne.
    • Pacjent zacznie oddychać.
    • Ulegniesz wyczerpaniu – jeśli na miejscu jest 2 ratowników powinni się zmieniać co 1-2 min. by zapobiec zmęczeniu.

Gdy nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych zastosuj uciśnięcia klatki
piersiowej 100/min.
Celem nabycia praktyki każdemu zaleca się odbycie szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (BLS)!!!

Pozycja bezpieczna
Nie stosuj tej pozycji, jeśli podejrzewasz uraz pleców lub kręgosłupa!!!

Zasady bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc

Rany otwarte

 • gdy występuje krwawienie – tamować przez przyłożenie jałowego opatrunku bezpośrednio na ranę i uciśnięciu go:
  • umocowanie opatrunku bandażem; kontynuować ucisk do ustania krwawienia. Taki opatrunek nazywamy opatrunkiem uciskowym (nie mylić z opaska uciskowa!)
  • jeśli opatrunek przesiąka krwią – dołożyć kolejne warstwy nie zdejmując starego i nie zwalniając ucisku
  • jeśli krwawienie nadal nie ustaje, unieść krwawiąca kończynę nie zwalniając ucisku
  • unieruchomić krwawiąca kończynę
  • jeśli powyższe metody zawodzą – zastosować ucisk na tętnice powyżej miejsca krwawienia (tętnica ramienna poniżej dołu pachowego na kończynie górnej albo tętnica udowa w pachwinie na kończynie dolnej)
  • opaska uciskowa powinna być stosowana w bardzo ciężkich urazach jak amputacje lub zmiażdżenia. opaska musi być widoczna przez cały czas, nie wolno jej przykrywać, należy opisać opaskę hasłem „opaska uciskowa” oraz godzina jej założenia
 • zabezpieczenie oderwanych lub amputowanych części ciała. Nieoderwane do końca części ciała należy przyłożyć w swoje oryginalne miejsce i przybandażować. Amputowane – zabezpieczyć w jałowej gazie i przetransportować w wilgoci i chłodzie z chorym do szpitala (UWAGA! Nigdy nie zamrażać!)
 • jeżeli w ranie widoczne sa narzady wewnetrzne, np. jelita, nie wolno odprowadzac ich do jamy brzusznej, możne jedynie przykryc je jałowa, wilgotna gaza
 • jeżeli w ranie widoczne są wbite w nią ciała obce, np. pręt, nóż itp. to nie wolno ich wyjmować – ryzyko masywnego krwotoku!

Krwotok wewnętrzny

W przeciwieństwie do krwotoku zewnetrznego, tutaj nie ma miejsca wypływ krwi z rany na zewnatrz
ciała. Rozpoznanie na podstawie objawów mogących świadczyć o krwotoku:

 • blady kolor skóry, przyspieszone tętno i oddech
 • wykrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią lub krwi – krwawienie z płuc
 • powiększenie się obwodu brzucha, zasinienie pod którymś z łuków żebrowych – krwawienie z narządów jamy brzusznej (wątroby, śledziony)
 • krwawienie towarzyszące złamaniom zamkniętym; może towarzyszyć temu obrzęk, zasinienie, zwiększone ucieplenie.
 • wymiotowanie krwią bądź treścią fusowata, krwiste lub smoliste stolce świadczą o krwawieniu z
 • przewodu pokarmowego

Postępowanie:

 • ocena stanu poszkodowanego – świadomości, oddechu, tętna
 • wezwanie pomocy
 • zbadanie poszkodowanego i ustalenie rozpoznania
 • przy krwawieniu wewnątrz kończyn – unieruchomienie
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (z lekko uniesionymi kończynami dolnymi)
 • okrycie poszkodowanego
 • okresowa kontrola parametrów życiowych
 • NIE podawać poszkodowanemu niczego doustnie.

Silny ból w klatce piersiowej – podejrzenie zawału serca

 1. Wezwanie pogotowia ratunkowego (lub lekarza gdy jest na miejscu).
 2. Ułożenie w pozycji siedzącej lub półsiedzącej – zmniejsza powrót krwi żylnej obwodowej do serca i obniża jego obciążenie.
 3. Ograniczenie ruchów poszkodowanego. Wysiłek zwiększa zapotrzebowanie na tlen także w obrębie niedotlenionego obszaru serca – powiększenie zmian martwiczych.
 4. Zapewnienie komfortu psychicznego – stres zwiększa zapotrzebowanie na tlen.
 5. Rozluźnienie krawata, rozpięcie kołnierzyka koszuli.
 6. Dostęp świeżego powietrza
 7. Jeżeli poszkodowany leczy się na serce i posiada nitroglicerynę, podać podjęzykowy, jeżeli ból nie ustąpi w ciągu 5 minut, dawkę powtórzyć.
 8. Można podać aspirynę doustnie (przeciwwskazania: choroba wrzodowa, alergia).
 9. Kontrola stanu poszkodowanego z uwagi na możliwość gwałtownego pogorszenia się.
 10. W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Oparzenia

 1. Odsuniecie poszkodowanego do źródła ciepła.
 2. Ugaszenie odzieży. Przyczepiony do ubrania palący się materiał musi zostać usunięty, podczas gdy przyczepiony do skóry powinien tam pozostać.
 3. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych (należy  usunąć oparzonego z pomieszczenia zadymionego)
 4. Natychmiastowe schładzanie zimna woda oparzonej powierzchni przez kilkanaście minut (zmniejsza to stopień oparzenia, ponieważ zimna woda odbiera oparzonej skórze ciepło, działa przeciwobrzękowo a ponadto uśmierza ból). Należy  pamiętać, że woda powinna być czysta i mieć ok. 20 st.C. Można zanurzyć poszkodowanego w wannie, na co najmniej 20 minut.
 5. Przy oparzeniach w obrębie jamy ustnej i gardła poszkodowany powinien płukać gardło zimna woda albo ssać kawałki lodu.
 6. W przypadku  oparzeń chemicznych np. kwasem lub zasada, należy spłukiwać oparzona powierzchnie strumieniem  bieżącej wody przez 15 minut. Jedynie w przypadku ofiar oparzonych wapnem niegaszonym przed zmywaniem oparzonej powierzchni należy najpierw na sucho wytrzeć wapno ze skóry.
 7. Trzeba koniecznie zdjąć obrączki, pierścionki, krawat itp. – ze względu na szybko pojawiający  się obrzęk.
 8. W celu uniknięcia zakażenia należy zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem.
 9. W przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu należy ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciw wstrząsowej.
 10. Należy przewieźć oparzonego do szpitala.

Czego nie wolno robić:

 • Po oparzeniu nie wolno zrywać ubrania, które przykleiło się do skóry, należy ostrożnie ściągać pozostała odzież.
 • W przypadku oparzeń o dużej powierzchni, ciało należy schładzać tylko wilgotnymi chustami, nie wolno polewać bieżąca zimna woda!
 • Nie wolno stosować na świeże oparzenie żadnych maści, kremów lub innych powszechnie stosowanych okładów np. z kwaśnego mleka.
 • Nie wolno neutralizować kwasów zasadami i odwrotnie, jedynym i najlepszym środkiem leczniczym jest woda.

Zadławienie

 1. nakłonic poszkodowanego do odruchu kaszlu
 2. uderzyć 5 razy w okolice miedzyłopatkową
 3. wykonać 5 razy rękoczyn Heimlicha – wywołanie odruchu kaszlu poprzez uciśnięcia nadbrzusza. Ratownik staje z tyłu poszkodowanego, obejmuje go rękoma kładąc jedna pieść na nadbrzuszu (miedzy mostkiem a pępkiem) druga ręka chwyta pieść pierwszej. Wykonuje silne uciśnięcia w kierunku górno-tylnym. Z uwagi na  możliwość utraty przytomności przez poszkodowanego ratownik powinien go asekurować – wstawić stopę miedzy stopy poszkodowanego i oprzeć poszkodowanego o swoje biodro.
 4. Powtarzać punkty 2 i 3 do momentu udrożnienia dróg oddechowych lub utraty przytomności przez poszkodowanego
 5. W razie utraty przytomności rozpocząć resuscytacje krążeniowo-oddechowa – p. wyżej.

Drgawki

Sprowadza sie do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczajacych możliwosc dalszych
obrażen:

 1. zabezpieczenie przed upadkiem i urazami
 2. udrożnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy
 3. nie zaleca sie wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów
 4. nie zaleca sie silnego krepowania ciała poszkodowanego
 5. ułożenie w pozycji bocznej ustalonej po zakonczeniu napadu drgawkowego
 6. kontrola drożnosci dróg oddechowych i funkcji życiowych
 7. wezwanie pomocy medycznej w przypadku gdy: drgawki trwaja dłużej niż 5 minut, drgawki powracaja, w wyniku napadu doszło do urazu, poszkodowany nieprzytomny lub splatany powyżej 5 minut po ustaniu napadu

Złamania, zwichniecia

 1. Usuniecie odzieży znad miejsca uszkodzenia, można rozciac
 2. Jesli sa obecne rany – przykrycie jałowym opatrunkiem
 3. Jeśli jest obecne krwawienie – zatamowanie
 4. Stabilizacja uszkodzonej kończyny poprzez unieruchomienie w pozycji w jakiej się znajduje. Nastawienie kończyny może spowodować dodatkowe powikłania miedzy innymi nasilenie krwawienia, uszkodzenie naczyń i nerwów oraz – przy złamaniach zamkniętych – możliwość spowodowania złamania otwartego!

Zasada unieruchomienia jest następująca:

 • przy złamaniach – unieruchamia sie dwa sasiadujace stawy
 • przy uszkodzeniach stawu – unieruchamia sie staw i sasiadujace z nim kosci
 • przy złamaniach kończyn – palce ZAWSZE musza być widoczne dla zapewnienia kontroli prawidłowego ukrwienia kończyny!
 • jeśli na miejscu zdarzenia nie ma materiału do unieruchomienia to:
 • jesli złamana jest konczyna górna można ja unieruchomic, mocujac do tułowia
 • jeśli złamana jest kończyna dolna, można ja unieruchomić razem z druga kończyną dolna
 • materiał stosowany do unieruchamiania musi być przymocowany za pomocą np. bandaża lub chust i dzieli się na miękki – części odzieży, poduszki – oraz sztywny np. elementy drewniane, metalowe itp.

Unieruchamiając kończynę, materiał usztywniający najlepiej jest w miarę możliwości wymodelować i
dopasować do kształtu uszkodzonej kończyny.

Apteczka – skład podstawowy

 • Opaska dziana podtrzymująca (bandaż) 15 cm x 4 m – 1 szt.
 • Opaska dziana podtrzymująca (bandaż) 10 cm x 4 m – 2 szt.
 • Opaska elastyczna (bandaż elastyczny) z zapinka 10 cm x 4 m – 2 szt.
 • Kompresy gazowe wyjałowione 5 x 5 cm (3 szt. w opakowaniu) – 2 opk.
 • Kompresy gazowe wyjałowione 9 x 9 cm (3 szt. w opakowaniu) – 2 opk.
 • Maseczka do sztucznego oddychania usta-usta – 1 szt.
 • Rękawiczki lateksowe niejałowe – 4 pary
 • Nożyczki ratownicze (do ciecia grubych materiałów) – 1 szt.
 • Agrafka – 2 szt.
 • Chusta trójkątna bawełniana – 1 szt.
 • Koc termoizolacyjny (folia NRC) – 1 szt.
 • Plaster z opatrunkiem (różne rozmiary) – 1 kpl.
 • Plaster bez opatrunku na rolce 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
 • Gazik nasączony spirytusem (tzw. “Leko”) – 3 szt.
 • Latarka – 1 szt.

Apteczka – skład zaawansowany – gdy w Kole znajduje się lekarz

Zestaw jw. + dodatkowo:

 • Worek samorozpreżalny do sztucznego oddychania + komplet masek
 • Zestaw rurek ustno-gardłowych – 1 kpl.
 • Kołnierz ortopedyczny regulowany – 1 szt.
 • Leki:
  • nitrogliceryna aerozol 1szt.
  • kw aetylosalicylowy (np. Aspiryna)0,5 / tabl. 1op.
  • adrenalina 1 mg / amp. 10szt.
  • atropina 1 mg / amp. 3szt.
  • hydrokortyzon 0,5 / amp. 2szt (w razie braku: deksametazon 4 mg / amp. 2szt.)
  • diazepam 10 mg / amp. 2szt.
  • ketoprofen 100 mg / amp. 2szt.
  • NaCl 0,9% / 500 ml 2szt.
  • PWE 500 ml 2szt.
  • glukoza 5% / 500 ml. 2szt.
 • venflony: biały, zielony, różowy – po 2 szt.
 • zestawy do przetoczeń płynów 4 szt.
 • strzykawki 2 i 20 ml po 4 szt. + igły
 • staza
 • AED – automatyczny defibrylator zewnetrzny

Wypadek-na-polowaniu

Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

Sposób pojmowania polowania i strzelectwa myśliwskiego musi ulegać zmianom w zależności od warunków, w jakich polowanie i strzelectwo jest uprawiane.

Współczesne łowiectwo powinno być w pierwszym rzędzie pojmowane jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt.

Działania te mają na celu zapewnić przede wszystkim ochronę i regulację populacji zwierzyny. Selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny wykonywana jest najczęściej w postaci polowań. Myśliwi muszą zatem udowodnić, że ich umiejętność niezawodnego trafienia zapewnia etyczny i bezpieczny dla otoczenia sposób jej pozyskiwania.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich i obycia się z bronią jest celem i obowiązkiem każdego myśliwego i jest jednym z zadań Polskiego Związku Łowieckiego.

Czytaj dalej Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim

Bezpieczeństwo na polowaniu

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji oraz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • Należy używać broni myśliwskiej sprawnej technicznie.
 • Broń należy przystrzeliwać co najmniej raz w roku.
 • Każdorazowo przez załadowaniem broni należy sprawdzić drożność luf.

Czytaj dalej Bezpieczeństwo na polowaniu

Zmiana warty

W ostatnim okresie miałem bardzo mało czasu na prowadzenie strony internetowej co pewnie zostało zauważone przez kolegów i sympatyków Naszego Koła, jednak znalazło się rozwiązanie i pałeczkę przejął kolega Maciej Panasiewicz, któremu życzę wytrwałości i sukcesów.

Zbigniew Ostański

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy lekarz weterynarii w Hrubieszowie w związku ze stwierdzeniem w województwie lubelskim afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej w załączeniu przesyła “wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia”.

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

Czytaj dalej Powiatowy Lekarz Weterynarii

IV Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

W dniu 6 lutego 2016 roku w Domu Weselnym ,”Jaśko” w Mirczu odbył się kolejny bal myśliwski zorganizowany przez Koła Łowieckie ; “Orlik” , “Łoś” , “Basior” , “Cichy Bór” , “Szarak” , “Bażant” , “Rogacz” z powiatu hrubieszowskiego oraz “Sokół” i “Cyranka” z powiatu tomaszowskiego. Tradycyjnie bal odbył się pod patronatem starosty hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy i przewodniczącego ZO PZŁ w Zamościu Henryka Studnickiego . Wśród gości znaleźli się m. in. wójt Mircza – Marta Małyszek, z-ca burmistrza Tomaszowa Lub. – Tadeusz Wagner, dyrektor szpital powiatowego w Hrubieszowie – dr Zofia Laskowska, radni powiatów i gmin, przedsiębiorcy, nauczyciele, leśnicy, myśliwi i ich przyjaciele. Organizatorzy zgromadzili wiele przedmiotów na aukcje, a wśród darczyńców znaleźli się starostowie Józef Kuropatwa i Jan Kowalczyk, burmistrz Tomaszowa Lub. – Wojciech Żukowski, wójtowie gmin – Marta Małyszek i Grzegorz Drewnik, Nadleśniczowie – Antoni Rzeźnik i Antoni Michalczuk, firma “Makama” z Opola, Spółka “Kanwil” z Dębicy, Rada i Zarząd PZŁ, myśliwi i liczni goście. Na balu bawiło się ponad 130 gości, a z aukcji i darowizn uzyskano kwotę ponad 9 tysięcy złotych, którą przekazano Stowarzyszeniu “Aktywni” z Przewodowa na ręce pani prezes Danuty Antoniuk, z przeznaczeniem dla chorych dzieci z terenu w/w powiatów. Atrakcją balu był koncert chóru żeńskiego “Ale Cantare” z Płoskiego koło Zamościa pod dyrekcją Barbary Rabiegi oraz występ sygnalistów myśliwskich Władysława Rataja i Andrzeja Furlepy. W menu znalazł się dzik pieczony przygotowany przez Aleksandrę i Marka Kopeć z koła Szarak. Do tańca przygrywała kapela “Styl” z Hrubieszowa. Organizatorzy wszystkim darczyńcom i uczestnikom balu składają serdeczne podziękowania i myśliwskie pozdrowienie.

Darz Bór

Czytaj dalej IV Kresowy Charytatywny Bal Myśliwski

Ku pamięci Jana Kondraka

Zbliża się dzień w którym sięgamy do wspomnień o bliskich, znajomych ludziach których spotkaliśmy na swojej ścieżce życia, myślami wracamy do chwil spędzonych na polowaniach, na spotkaniach przy ogniskach, o kolegach którzy odeszli do krainy wiecznych łowów, dlatego wielkie uznanie dla syna Jana Kondraka za pamięć o swoim ojcu, a naszym koledze Janie Kondraku

Jan KondrakJan Kondrak
Piosenka dla ojca
Nad Huczwą dawno już kosy złamane
Przetrwanie tutaj ważniejsze niż bóg
Czas kroplą ciężką jak serce dzwonu

Czytaj dalej Ku pamięci Jana Kondraka

Wykonanie arcydzieła Rigby Rifle

Jim Corbett to legendarny myśliwy, który swoją sławę zawdzięcza działaniom na przełomie XIX i XX wieku. W tym okresie wielokrotnie wzywany był do wyeliminowania kotów (tygrysy i lamparty) ludojadów siejących strach i spustoszenie na terenach ówczesnego Imperium brytyjskiego. Swoje przygody i doświadczenia opisał w wielu książkach. W podzięce za poradzenie sobie z jednym z  problematycznych tygrysów otrzymał od guwernatora zjednoczonych prowincji, sztucer w kalibrze . 275. Firma Rigby powracająca w ostatnich latach na rynek łowiecki postanowiła uhonorować postać Jima Corbetta specjalnym modelem nawiązującym do tej broni…

Treść zaczerpnięta z http://polunek.pl/index.php/blog/174-czym-lowiectwo-stoi-wstep-do-dyskusji

Komunikat dla Rolników

Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 “ROGACZ” w Hrubieszowie informuje, że zgłoszenia szkód rolniczych powstałych w wyniku działania zwierzyny łownej powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane na adres koła:
Koło Łowieckie”Rogacz”

ul. Kom. Krawczyka 19
22-500 Hrubieszów

Jednocześnie Zarząd nadmienia, że tylko takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 “Rogacz”

Koło Łowieckie nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie podlega pod Zarząd Okręgowy w Zamościu. Obszar jakim zarządza Koło to obwody nr 273 Lipowiec oraz 313 Dołhobyczów.

Jesse Davis Authentic Jersey