Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Kategoria wpisów dotyczące spotkań zarządu oraz wszelki oficjalnych spraw

Spis ambon koła

W dniu 22-01-2018 odbyło się zebranie robocze, na którym zaktualizowano stan ambon na obwodzie 273.
Z oczywistych (ekologicznych) względów umieszczenie wszystkich danych na stronie koła nie jest możliwe.
Koledzy zainteresowani aktualnymi danymi odnośnie ambon na w/w obwodzie, mogą zwracać się mail-owo za pośrednictwem strony koła ([email protected]),
o aktualny spis ambon, ich właściwą numerację oraz pozycję  GPS.
Ponadto z wyżej wymienionych przyczyn została ukryta zakładka OBWODY. Dostęp do zakładki jest tylko i wyłącznie po zalogowaniu się. Dostęp mogą uzyskać TYLKO i wyłącznie członkowie Koła łowieckiego nr 14 “Rogacz” w Hrubieszowie. Aby uzyskać możliwość logowania należy wysłać email na adres [email protected]. W treści powinny znaleźć się następujące informacje:
Tytuł emaila: Rejestracja konta
Imię: Imię członka Koła
Nazwisko: Nazwisko członka Koła
Odpowiedź na pytanie: ” Nazwisko i imię gospodarza terenu na obwodzie 313 ?”  <- ten zapis jest w celu weryfikacji członka Koła
Zachęcam do rejestracji, gdyż na stronie będą dodawane i odpowiednio ukrywane pewne treści(z działalności Koła, informacje od Zarządu itp) dla osób z poza Koła łowieckiego “Rogacz”

Polowanie na bażanty

Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 “Rogacz” informuje, że od dnia 21-01-2018 do końca lutego 2018 polowania na bażanty mogą odbywać się  każdego tygodnia w środy, soboty i niedzielę.
Zbiórka chętnych odbywa się w w/w dni o godz. 9:00 w osadzie myśliwskiej. Jednocześnie przypominamy że obowiązuje przepis, iż na 3 myśliwych obowiązkowy jest jeden ułożony na ptactwo pies myśliwski.

 

Przepisy ogólne

14a. polowaniu indywidualnym – rozumie się przez to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa;

Życzenia bożonarodzeniowe

Szanowni myśliwi,

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 “Rogacz” życzy Wam, Waszym rodzinom i wszystkim sympatykom Koła wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym czasie, aby żar ogniska domowego sprawił te święta szczęśliwe wśród gronie najbliższych. Dziękujemy również za wszelkie dobro, które stało się na chwałę rzemiosła łowieckiego i szerzenie pięknych idei polskiego łowiectwa. Jesteśmy radzi za etyczną postawę względem kniei oraz kultywowanie zasad i kultury łowieckiej.

Niech nowy rok 2018 będzie jeszcze bardziej udany niż wszystkie poprzednie.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego

nr 14 “Rogacz” w Hrubieszowie

Warsztaty szkoleniowe do zajęć dydaktycznych

Komunikat Nr 32/2017

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

w Zamościu z dnia 22.11.2017 r.

Przekazujemy Koleżankom i Kolegom informacje oraz prośby

w następujących sprawach:

  1. Informujemy, że w dniach 25-26 listopada oraz 4-5 grudnia 2017 r. organizowane będą warsztaty szkoleniowe dla osób, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty odbędą się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie. Osoby chętne do wzięcia udziału w takim szkoleniu, prosimy o pilne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu.

W załączeniu skan Okólnika 26/0/17 oraz formularz zgłoszeniowy. Czytaj dalej Warsztaty szkoleniowe do zajęć dydaktycznych

Zmiana warty

W ostatnim okresie miałem bardzo mało czasu na prowadzenie strony internetowej co pewnie zostało zauważone przez kolegów i sympatyków Naszego Koła, jednak znalazło się rozwiązanie i pałeczkę przejął kolega Maciej Panasiewicz, któremu życzę wytrwałości i sukcesów.

Zbigniew Ostański

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy lekarz weterynarii w Hrubieszowie w związku ze stwierdzeniem w województwie lubelskim afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej w załączeniu przesyła “wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia”.

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

Czytaj dalej Powiatowy Lekarz Weterynarii

Ku pamięci Jana Kondraka

Zbliża się dzień w którym sięgamy do wspomnień o bliskich, znajomych ludziach których spotkaliśmy na swojej ścieżce życia, myślami wracamy do chwil spędzonych na polowaniach, na spotkaniach przy ogniskach, o kolegach którzy odeszli do krainy wiecznych łowów, dlatego wielkie uznanie dla syna Jana Kondraka za pamięć o swoim ojcu, a naszym koledze Janie Kondraku

Jan KondrakJan Kondrak
Piosenka dla ojca
Nad Huczwą dawno już kosy złamane
Przetrwanie tutaj ważniejsze niż bóg
Czas kroplą ciężką jak serce dzwonu

Czytaj dalej Ku pamięci Jana Kondraka